ŠTAMPAJ ZELENO
Grafička radionica

ADRESA: Cara Uroša 48
DATUM: 14. i 15.03.2018.
VREME: 11:00 i 16:00
CENA: 1200 rsd

Radionicu vodi Biljana Vuković, redovni profesor u penziji FLU. Broj učesnika po radionici: 4

Print it green je grafička radionica u okviru koje će biti korišćena tehnika monotipije uz instrukcije svetski priznate srpske umetnice. Ovo je retka prilika da napravite dva lična primerka monotipije koristeći poseban pristup tehnikci, koji je kreirala i razvila Biljana tokom svoje umetničke karijere (na pripremljenu podlogu se nanese boja a crtež se formira uklanjanjem boje na inventinvne načine). Pripremljena ploča sa vašim crtežom se ubacuje u grafičku presu i štampa jedinstvenu grafiku koju možete poneti sa sobom.

PRINT IT GREEN
Printmaking Workshop

ADDRESS: Cara Uroša 48
DATE: 14. & 15.03.2018.
TIME: 11:00 & 16:00
PRICE: 1200 rsd

Hosted by Biljana Vuković, retired professor, Faculty of Fine Arts Belgrade. Number of participants per workshop maximum: 4

‘Print It Green’is a graphic workshop using a monotype technique under the supervision of an internationally renowned Serbian artist, Biljana Vuković.This is a rare opportunity to make two of your own monotype prints using a technique, created and used by Biljana in her artistic career (surface preparation, followed by the application of a colour which is then removed) to create a plate. The plate is then inserted into a press to create a unique graphic print design to take home.