‘Land Locked and Sea Surrounded’

MESTO: Galerija ULUS-a
ADRESA: Knez Mihajlova 37
DATUM: 11.03.2019.
VREME: 13:00

Razgovor sa fotografom Najdžel Svonom (Budimpeštanske kuće sa žutom zvezdom, izložba fotografije str. 11) i Nikolom Radićem, srpskim fotografom i osnivačem Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu.

‘Land Locked and Sea Surrounded’

VENUE: ULUS Gallery
ADDRESS: Knez Mihajlova 37
DATE: 11.03.2019.
TIME: 13:00

Discussion with photographer Nigel Swann (Yellow Star Houses of Budapest Photography exhibition p.11) and Nikola Radić, photographer and head of the Centre for Holocaust Research and Education.