Intervju sa Jas Kaminskim, osnivačem festivala u Cord Magazinu

Intervju možete pročitati ovde

Interview with Jas Kaminskim, founder of fest in Cord Magazinu

Interview zou can read here