BUDIMPEŠTANSKE
KUĆE SA ŽUTOM ZVEZDOM

MESTO: Donja galerija ULUS-a
ADRESA: Knez Mihajlova 37
OTVARANJE: 17:30 09.03.2019.
DATUM: 09 – 31.03.

“Ove fotografije ulaza pokazuju nam otvore ka hektičnom gradskom pejzažu koji je obeležen nagomilanim dokazima o ljidskom stanovanju, ali gde su individualni životi primetni samo u njihovom odsustvu”. Kaže Dr Gven Džons (Arhiva fonda za otvoreno društvo, Budimpešta) u tekstu za izložbu. Fotografije Najdžela Svona beleže savremene ulaze zgrada u Budimpešti koji su nekada bili obeleženi žutom zvezdom i gde su jevrejske porodice bile bile ‘smeštene’ pre deportacije u logore smrti u poljskoj na kraju drugog svetskog rata. Tragovi vezani za ovu praksu su skoro u potpunosti nestali pa su čak i arhivski podatci vrlo oskudni. Irski fotograf Najdžel Svon, dugogodišnji stanovnik Budimpešte, nabasao je na listu ovih zgrada, dokumentovao ih i stvorio jedinstvene dokaze o njihovom postojanju. Bilo ih je više od 2000 i u njima je bilo smešteno oko 220.000 ljudi ali Nigel je za potrebe izlozbe odabrao 20 fotografija. Na njima vidimo obična gradska vrata u različitim stadijumima dekadekncije i očuvanosti ali ono što nedostaje su ljudi. Ova izložba nam otvara mogućnost suočavanja sa ‘posledicama zverstava u savremenim urbanim sredinama.’

YELLOW STAR
HOUSES OF BUDAPEST

VENUE: ULUS Gallery
ADDRESS: Knez Mihajlova 37
OPENING: 17:30 09.03.2019.
DATE: 09 – 31.03.

“These photographs of house entrances present us with openings in the hectic cityscape, inscribed with accumulated evidence of human inhabitation, but where individual lives are noticeable only in their absence: there are no people”, writes Dr Gwen Jones, Open Society Archives, Budapest, in her description of the Yellow Star Houses of Budapest photography exhibition. Nigel Swann’s photography captures the entrances to buildings in Budapest today, but which were once marked by a yellow star and where Jewish families were relocated before deportation the death camps in Poland at the end of WWII, “Evidence of the Yellow Star Houses has almost completely disappeared and archival sources are extremely rare. Irish photographer Nigel Swan, a long-term resident of Budapest, obtained the list of these houses, documented them and created a unique record of their existence today. Of the more than 2000 buildings that once housed over 220.000 people, Nigel has chosen twenty prints for this exhibition. Through these images we can see the regular city doors in different stages of decay but what is missing in the photos are people. This exhibition give us a possibility of confronting the “afterlife of atrocity in the contemporary urban environment”.