Springtime in Belgrade!
Sedmi Beogradski Irski Festival

 

Sedmi Beogradski Irski Festival (BIF), koji se održava od 9. do 17. marta
pod sloganom „Springtime in Belgrade!“, predstaviće na više lokacija u
Beogradu neke od najzanimljivijih segmenata irske kulture.
Tokom devet dana festivala, publiku očekuju najznačajnija i najnovija filmska
ostvarenja iz Irske, atraktivne izložbe, književne večeri, radionice i drugi
atraktivni kulturni događaji.

„Zadovoljstvo je najaviti 7. Beogradski irski festival, koji će predstaviti živopisne
irske i srpske sadržaje u oblasti filma, muzike, književnosti, vizuelnih umetnosti,
a kulminiraće proslavom dana Svetog Patrika, koju nikako ne treba propustiti 17.
marta u Beogradu. Festival se održava od 9. do 17. marta, a publika će imati
priliku da uživa u brojnim programima uključujući sedmodevni filmski segment,
sa dokumentarnim i dečijim animiranim ostvarenjima, koji će otvoriti irski reditelj
nominovan za Oskara Leni Abrahamson, zatim ranu irsku i srpsku duhovnu
umetničku izložbu, a po prvi put festival će ostaviti trajni trag u Beogradu u vidu
velike strit-art instalacije irskog umetnika Džejms Erlija“, izjavio je Jas
Kaminski, direktor Beogradskog Irskog Festivala.

Filmski program predstaviće neke od najrelevantnijih filmskih ostvarenja iz Irske,
a između ostalih biće prikazani i neki od najznačajnijih filmova Lenija
Abrahmsona (Lenny Abrahamson), reditelja filma Soba nominovanog za Oskara
2016. godine, koji će biti i specijalni gost ovogodišnjeg festivala. Bri Larson
(Brie Larson) je za glavnu ulogu u ovom ostvarenju osvojila Oskara (kao i Zlatni
globus i BAFTA nagradu). Pored igranih i dokumentarnih filmova, festival će
posebnu pažnju ove godine posvetiti animiranim filmovima za decu i odrasle.

U okviru programa Vizuelne umetnosti, čuveni strit-art umetnik Džejms Erli
(James Early) oslikaće mural / strit-art instalaciju u centru Beograda, a publika
će imati priliku i da vidi neverovatne digitalne skulpture prestižnog irskog
umetnika Džona Gerarda (John Gerrard).

Prvi put ove godine, oslanjajući se na uspeh Beogradskog irskog festivala, u
saradnji sa Ambasadom Irske biće održana jednodnevna Digitalna konferencija
čiji je fokus kreativna digitalna industrija u Srbiji i Irskoj i mogućnosti da
kompanije investiraju u Srbiju. Učestvovaće predstavnici irskih i srpskih
kompanija, a specijalnu prezentaciju održaće vodeći studio za animciju u Irskoj –
Cartoon Saloon ( www.cartoonsaloon.ie ), koji ima tri nominacije za Oskara, ali i
za Zlatni globus, BAFTA nagradu i Emmy. Konferenciju će otvoriti ambasadorka
Irske, njena ekselencija Orla O Hanrahan.

Festival će se ove godine osvrnuti i na irsku književnost, a očekuje se i uzbudljiv
muzički program.

Glavni grad će se i ove godine, zahvaljujući Beogradskom Irskom Festivalu,
pridružiti svetskim metropolama koje obeležavaju irski nacionalni praznik Dan
Svetog Patrika, pa će nekoliko gradskih lokacija, uključujući Most na Adi, biti
osvetljeno irsko-zelenim svetlom.

Uskoro možete očekivati detaljnije informacije o programu!
Beogradski Irski Festival organizuje irski novinar sa srpskom adresom Jas
Kaminski u saradnji i uz podršku institucija i partnera: Ambasada Republike
Irske u Atini, Irish Film International, Culture Ireland, delegacija Evropske Unije,
EU Info centar, Grad Beograd, CRH, BPI, Agri Business Partner, Comtrade,
Jameson, Guinness (Carlsberg, Serbia), Turistička organizacija Beograda,
Jugoslovenska Kinoteka, Irish Honorary Consulate (Srbija), i druge kulturne
institucije i partneri bez kojih održavanje Beogradskog Irskog Festivala ne bi bilo
moguće.

Beogradski Irski Festival online:
Sajt – www.irishfest.rs
Facebook strana – www.facebook.com/BelgradeIrishFestival
Instagram – https://www.instagram.com/beogradskiirskifestival/
Twitter – https://twitter.com/IrishFestBGD

Irski Wanderlost!
Seventh Belgrade Irish Festival

 

Seventh edition of Belgrade Irish Festival (BIF) will take place from 9 -17
March, under the slogan „Springtime in Belgrade!“, and it will present us
with some of the most interesting aspects of the Irish culture.
During nine festival days, the audience can expect the latest and most
significant Irish films, exhibitions, literary events, workshops and other attractive
cultural events.

„It is my pleasure to announce 7. Belgrade Irish Festival, and to present some
very interesting Irish and Serbian film, music, literature and visual arts events,
culminating with St. Patrick Day celebration not to be missed on March 17.
Festival will be taking place from 9 -17 March, and our audience will have an
opportunity to enjoy numerous programs, including the seven day film segment,
with documentaries and children animation films, with our special guest, Oscar
nominee, Irish director Lenny Abrahamson who will open the film program. We
will also have an exhibition on early Irish and Serbian spiritual art, and for the
first time, our festival will leave a permanent mark on the city landscape, with a
big street-art installation by Irish artist James Early“ said Jas Kaminski, director
of Belgrade Irish Festival.

The film program will present some of the most relevant Irish movies, including
films of special guest of the festival, director Lenny Abrahamson. His film
The Room was nominated for Oscar in 2016. Brie Larson won Oscar for Best
Performance as well as Golden Globe and BAFTA awards for the leading role in
the Room. Beside Feature films, this year festival will offer some interesting
documentaries and animated movies for children and adults.
The Visual Art program will host famous Irish street-art artist James Early who

will paint a mural in the Belgrade downtown. The audience will also have an
opportunity to see digital sculptures of prestigious Irish artist John Gerrard.

First time this year, relying on success of BIF and in cooperation with Embassy
of Ireland, the festival will host a one-day digital conference, focusing on
creative digital industry in Serbia and Ireland, and exploring potential for
companies to invest in Serbia. Beside representatives of Irish and Serbian
companies, special presentation will be held by leading Irish animation studio –
Cartoon Saloon, www.cartoonsaloon.ie whose films had three Oscar
nominations, as well as Golden Globe, BAFTA and Emmy awards. Ireland`s
Ambassador to Serbia, H.E. Orla O'Hanrahan will open the conference.

Festival will also present Irish literature events as well as an exciting music
program.
Belgrade will traditionally take part in global celebration of St. Patrick`s day with
green illumination of several city landmarks, including the Ada Bridge.
Stay tuned for more details on Belgrade Irish Festival program!
Belgrade Irish Festival is organized by an Irish journalist with Serbian
address, Jas Kaminski with support of institutions and partners: Embassy of
Ireland in Athens, Irish Film International, Culture Ireland, Delgation of European
Union, EU Info centar, City of Belgrade, CRH, BPI, Agri Business Partner,
Comtrade, Jameson, Guinness (Carlsberg, Serbia), Tourist Organization of
Belgrada, Jugoslovenska Kinoteka, Irish Honorary Consulate (Serbia), and other
cultural institutions and partners that made Belgrade Irish festival organization
possible.

Belgrade Irish Festival online:
Website – www.irishfest.rs
Facebook strana – www.facebook.com/BelgradeIrishFestival
Instagram – https://www.instagram.com/beogradskiirskifestival/
Twitter – https://twitter.com/IrishFestBGD