MESTO/VENUE: Narodna Biblioteka Srbije, Skerlićeva 1
DATUM/DATE: 15.3.2018.
VREME/TIME: 18:00
KARTE/TICKETS: Free

Balkanski Eseji Hubert Butler-a
Prijem i Dijalog

U asocijaciji sa Fraktura Press (HR) Promocija knjige Balkanski eseji

“Knjiga od ogromne važnosti za Balkan“ – Profesor Dejan Đokić, Odeljenje za Istoriju, Goldsmiths, University of London (trenutno piše A Concise History of Serbia za Cambridge University Press).
Zvanična promocija Balkanskih eseja (u izdanju Frakture i The Irish Pages Press, 2016) započeće razgovorom profesora Milana Ristovića, novinara Miloša Vasića, pisca i kritičara Teofila Pančića te pesnika i izdavača Krisa Agija (Chris Agee) o hrvatskom prevodu Batlerovih 39 briljantnih eseja, napisanih između 1937. i 1989. godine.
Proslavljeni irski esejista Hjubert Batler (Hubert Butler1901–1991) putujući Balkanom, pisao je na veliki izbor tema o svojim raznovrsnim iskustvima u regionu, od čega su mnoge od velikog značaja za nedavnu istoriju Hrvatske, Srbije i Bosne. Živeo je u Zagrebu i u blizini Dubrovnika između 1934. i 1937. godine, i tečno govorio srpsko-hrvatski.
Mnogi od njegovih balkanskih eseja se bave genocidnim kvinsliškim režimom NDH (1941-45) i kolaboracijom Katoličke crkve, naročito nadbiskupa Stepinca, što je tema koja ga je uvukla u ozbiljne kontroverze u Irskoj pedesetih godina. To je takođe tema koja do današnjeg dana polarizuje politički i kulturni život nezavisne Hrvatske, gde je u toku process kanonizacije Stepinca.

Teofil Pančić (1965) je kolumnista i kritičar beogradskog nedeljnika Vreme, kao i autor 21 knjige, od kojih je poslednja “Pilule protiv zaborava”. Živi u Zemunu i Novom Sadu.

Dr Milan Ristović (1953) je profesor savremene istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i predsednik Izdavačkog saveta Muzeja istorije Jugoslavije.

Milos Vasić (1947) je novinar i autor, jedan od osnivača nedeljnika Vreme. Bavio se ratom na prostoru bivše Jugoslavije o čemu je objavljivao u mnogim evropskim i američkim izdanjima, te sarađivao sa NVO.

Balkan Essays by Hubert Butler
Reception and Dialogue

In association with Fraktura Press (HR) Launch of Balkan Essays

“A hugely important book for the Balkans” – Professor Dejan Djokić, Department of History, Goldsmiths, University of London (currently writing A Concise History of Serbia for Cambridge University Press) For the formal Serbian launch of Balkanski eseji/Balkan Essays (Fraktura and The Irish Pages Press, 2016), the scholar Milan Ristović, the journalist Milos Vasić, the author and critic Teofil Pančić, and the poet and editor Chris Agee, will discuss the translated Croatian edition of this masterpiece of 39 essays, written between 1937 and 1989. Widely travelled in the Balkans, the celebrated Irish essayist Hubert Butler (1901–1991) wrote on a wide variety of subjects concerning his experience of the region, much of which remains deeply relevant to the recent history of Croatia, Serbia and Bosnia. He lived in Zagreb and near Dubrovnik between 1934 and 1937, and spoke Serbo-Croat fluently. Many of his Balkan essays deal with the genocidal Croatian quisling regime of the NDH (1941-45) and the collaborationist role played by the Catholic Church and, particularly, by Archbishop Stepinac – a topic which embroiled him in a major controversy in 1950s Ireland, and continues to polarize the political and cultural life of independent Croatia, where Stepinac’s proposed canonization has yet to be progressed.

Teofil Pančić (b.1965) is a columnist and critic for the Belgrade weekly Vreme, as well as the author of 21 volumes of fiction and essays, most recently „Pilule protiv zaborava” / Antidotes to Oblivion (2016). He lives in Zemun and Novi Sad.

Dr Milan Ristović (b 1953) is Professor of Modern History at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, and President of the Publishing Council of the Museum for the History of Yugoslavia.

Milos Vasić (b. 1947) is a journalist and author, and one of the founders of Vreme. He covered the war in the Former Yugoslavia extensively and has contributed work to many European and American publications, as well as to NGOs.