MESTO/VENUE: Kinoteka, Kosovska 11
DATUM/DATE: 13. i 18.3.2018.
VREME/TIME: 17:00
KARTE/TICKETS: 350

Song of granite prati životnu priču velikog pevača tradicionalne irske pesme Džoa Hinija (Joe Heaney). Surovi pejzaži u kombinaciji sa mitovima, pričama i pesmama kraja iz koga je potekao, oblikovali su njegovu kompleksnu ličnost.

Hini je bio jedan od najvećih pevača tradicionalnog irskog stila poznatog kao šanos (na irskom: sean-nós). Priznati režiser Pat Kolins (Pat Collins) oživljava dramatičnu životnu priču ove enigmatične i složene ličnosti. Kolins je odabrao pristup koji ukršta tradicionalnu naraciju i dokumentarne snimke koji slave muziku Džoa Hinija, dok istovremeno oslikava portret Hinija, čoveka.

“Ovo je veličanstven film koji morate pogledati !” BIF

Song of Granite revolves around the life of the great traditional Irish singer, Joe Heaney. The harsh landscape combined with the myths, fables and songs of his Connemara childhood helped shape this complex and fascinating character.

Joe Heaney was one the greats of traditional Irish style of singing known as seannós. Acclaimed filmmaker, Pat Collins, brings the dramatic life story of the enigmatic and complex singer to life in Song of Granite. Collins comes with an approach that marries traditional narrative episodes with documentary footage that celebrates the music Joe Heaney created while painting an unflinching portrait of Heaney, the man.

“This is a magnificent and beautiful film and a must see !” BIF