Read that Image

ČITAJ OVU SLIKU / READ THAT IMAGE

MESTO/VENUE: Zoom Studio, Dobračina 76
DATUM/DATE: 16.3.2018.
VREME/TIME: 11:30 – 16:30
KARTE/TICKETS: 2500 rsd

Knjigovezačka radionica

Učesnici će biti upućeni u preciznu veštinu knjigovezanja i naučiće kako da koriste različite papire, materijale i alate kako bi svojeručno napravili knjigu. Učesnici će biti vođeni korak po korak kroz dva metoda knjigoveza (Singer-stitch i Japanese stab-bind). Na kraju će poneti sa sobom svoj rad kao i znanje kako da primenene naučeno za sopstvene projekte. Naučena tehnika može da se primeni na izradu beležnica, umetničkih knjiga i slično. Svi materijali će biti obezbeđeni, a nije potrebno ni prethodno iskustvo. Proces šivenja je zanimljiv i ispunjavajući umetnički poduhvat.

Read that image (RTI) iz Dablina predstavlja i nudi platformu za afirmisane umetnike kao i umetnike u usponu koji žele da uče i stvaraju. RTI je posvećen istraživanju beskrajnih mogućnosti stvaranja foto-knjiga i samostalnom izdavaštvu. Njihova misija je da obezbede atmosferu dobrodošlice za otvorene susrete – mesto za studente i penzionere, amatere i profesionalce, fotografe i slikare, ljubitelje knjiga i stvaraoce slika kako bi zajedno izrodili nove kreativne ideje.

Radionica je na engleskom jeziku. Zbog ograničenog broja mesta (maksimalno 6 učesnika) obavezne prijave na email:
office@irishfest.rs

Bookbinding Workshop

Participants will be introduced to the precise craft of bookbinding and learn how to use different papers, materials, and tools needed to create your own hand-bound books. Participants will be guided, step-by-step, through two bookbinding methods: the Singer-stitch and Japanese stab-bind. Workshop participants will leave with their own handmade notebooks and the knowledge and understanding of how to apply these binding techniques to their own book projects. The techniques taught can be used to create journals and notebooks, artist books and zines, and photobook dummies and maquettes. All binding materials will be provided. No previous experience is required for this workshop. Stitching Sessions, is an engaging and delightful artistic pursuit taught by photobook collective, Read That Image (RTI).

Photobook Design Collective, Read That Image (RTI), Dublin, presents and provides a platform for emerging and established artists to learn, engage, and create. RTI are committed to exploring the endless possibilities of photobook-making and self-publishing. Their mission is to provide a welcoming space for open encounters; a place for students and retirees, amateurs and professionals, photographers and artists, book-lovers and image-makers to come together and share ideas so new creative works can be brought to life.

Please note: this workshop will be taught in English.
Maximum 6 participants.
Book in advance – office@irishfest.rs


02_Dinner(2017)_100x70_silkscreen

OTVORENI ATELJEI / ARTIST OPEN STUDIOS

MESTO/VENUE: Beogradski ateljei / Belgrade art studios
DATUM/DATE: 13. – 18.3.2018.

Visit and meet Belgrade’s famed Artists during St Patrick’s week, offering art admirers and lovers the chance to browse and buy original artwork direct.

With a focus on quality and value for money, the Artists Open Studio program brings a dynamic mix of arts and craft directly to the public, providing visitors with engaging and inspiring experiences.

Visitors can expect to see a wide range of art including jewelry, ceramics and textiles, paintings, sculpture, printmaking, photography, graphic designs, dress makers and many other media whilst also having the opportunity to chat directly with the artists. BIF Artists Open Studios is free for visitors and open to everyone.

Bif art trail map details


Amanda Gril

AMANDA GRIL: IZGUBLJENO NAĐENO / LOST AND FOUND

MESTO/VENUE: Bartselona, Čumićevo Sokače lokal 96
DATUM/DATE: 12.3.2018.
VREME/TIME: 20:00
KARTE/TICKETS: Free

Ko misli da su klubovi, žurke i koks sve što ima na Ibici, taj greši.
Ali ako ima ‘Extasy’, to je duševna, iskrena ekstaza.
Prvi su došli 60.ih godina.
To su bili pisci, pesnici, hipici i drugi razni slobodnoumni ljudi i svi su oni tragali za nekim magičnim mestom koje će ih razumeti, koje će im dopustiti da slobodno žive svoj život na svoj način.
Hteli su slobodu od potrošačkog društva, od fašizma tada…i od kontrole nad raznim formama kontrole misli.
Hteli su slobodu, hteli Utopiju.

Neki su je našli.
A neki su je izgubili.
I dan danas možda čak više nego ikada, ovakvi dolaze.
I ja ih slikam.

by
Amanda Gril.

I to je to što mislim da biste morali da znate o mom radu, o meni:
Mislim da smo mi svi više od onoga sto se vidi, a veći smo od onogo što možemo da zamislimo.

Voli vas vaša, Amanda

If you think all there is to Ibiza is night clubs and Coke, you’d be wrong.
There’s Ecstasy, too…the real ecstasy.
They first came in the ‘60’s.
The writers, poets, hippies and ‘free- thinkers’, looking for a new place that would tolerate them.
They wanted freedom from consumerism and fascism…from all kinds of mind control.
They wanted liberation and Utopia.

And some found it.
And some lost it.
And still today, perhaps even more so, these people come.
And I take photos of them.

by
Amanda Gril.

And this is really all I think you need to know about me and my work:
I think we are more than we can observe, and we are bigger than we can imagine.

Love, Amanda.


BORDERLANDS PHOTOGRAPHY EXIBITION

BORDERLANDS IZLOŽBA FOTOGRAFIJE / BORDERLANDS PHOTOGRAPHY EXIBITION

MESTO/VENUE: Parobrod, Kapetan Mišina 6a
DATUM/DATE: 12. – 18.3.2018.
VREME/TIME: 18:00 exhibition opening
KARTE/TICKETS: Free

Najdžel Svon (Nigel Swann), rođen je šezdesetih godina u pograničnom okrugu Armagh (Severna Irska) a od devedesetih je živeo u pograničnom okrugu Louth (Republika Irska). Njegovo iskustvo života u ovim područjima je da su to bili ne samo duboko militarizovane strukture tokom burnih godina konflikta, nego su ostali nevidljiva granica i nakon potpisivanja mirnovnog Sporazuma u Belfastu 1998. godine. Kada je britanska Vlada najavila referendum za istupanje iz EU, Svon je ponovo posetio ovu granicu kako bi nastavio i produbio istraživanje kroz dva glavna elementa svoje fotografske prakse, a to su „pejzaž i sećanja“ i „genius loci“. Ključna odlika ovog projekta su vizuelni tragovi koji ostaju vidljivi na palimpsestu pejzaža: eho prethodnih situacija i doživljaja koji govore o sadašnjim političkim promenama.

Fotograf Nigel Swann rođen je u Portadown-u u Severnoj Irskoj, 1962 godine. Studirao je na Nacionalnom koledžu za umetnost i dizajn u Dublinu, gde je 1985. godine stekao diplomu iz skulpture. Ove godine se na Beogradskom irskom festivalu predstavlja sa izložbom „Borderlands”.

Foto-konkurs

Knjigovezačka radionica

 

Nigel Swann, who was born in the ‘border’ county of Armagh (the North) in the 1960’s and lived in the border county of Louth (Republic of Ireland) since the 1990’s, experienced the border region as both a heavily militarised apparatus during the Troubles and as an invisible, frictionless border after the signing of the Good Friday agreement in 1998. When the British government announced the referendum on the UK membership of the EU, Swann revisited these borders to purse and investigate his enquiry though the two main components of his photographic practice which are: ‘landscape and memory’ and ‘genius loci’. The main tenets of this vital project are the visual clues that remain visible in the palimpsest landscape: the echoes of previous situations and sentiments which speak of the present political ‘ ux’.

Photographer Nigel Swann was born in Portadown, Northern Ireland in 1962. He studied and honed his skills in the National College of Art and Design in Dublin. In 1985 he graduated with a degree in Fine Art Sculpture. This year he brings his powerful exhibition, ‘Borderlands’ to the Belgrade Irish Festival.

Photography Competition

Bookbinding workshop


DeConcierto

ZELENO OSVETLJENJE / GREEN ILLUMINATION

Foto Konkurs

Drugi ovogodišnji BIF foto-konkurs poziva umetnike da prijave fotografije na temu “Zeleno osvetljenje”.

Ovoga puta, ohrabrujemo kreativno i originalno tumačenje teme, tako da predmet fotografije prepuštamo autorima. Zeleno osvetljenje može da se odnosi na “ozelenjavanje” zgrada i struktura tokom Dana Svetog Patrika, ili na osvetljenje koje možemo pronaći u prirodi, javnom događaju, portretu. itd.

Važni datumi
Submission deadline: 19th March 2018.
Winner announced: 26th March 2018.

Prijave poslati na mejl: info@irishfest.rs

Učesnici konkursa mogu da prijave do 3 fotografije. Fotografije moraju biti u JPG formatu, 1600piksela po dužoj strani, 72dpi, i sa najboljim kvalitetom kompresije. Fajlovi niske rezolucije neće biti uzeti u obzir.

BG Ozelenjavanje konkurs

Photo Contest

The years second BIF Photography Competition welcomes submissions under the theme ‘Green Illumination’.

A creative and original interpretation of the theme is highly encouraged and the subject of photographic submissions will remain open and may be decided by the photographer. Illumination may refer to the ‘greening’ of buildings and structures during the St. Patrick’s Day celebrations, or the green illumination found within a natural landscape, a live event, a portrait, etc.

IMPORTANT DATES
Submission deadline: 19th March 2018.
Winner announced: 26th March 2018.

Submissions must be sent by email to: info@irishfest.rs

Entrants are permitted to submit up to 3 photographs per person. Photographs must be in JPG format, 1600 pixels on the long side, 72dpi, and best compression quality. Low resolution files will not be considered.

Green Illumination Contest