Hubert Butler Caricature

VREME U JUGOSLAVIJI / TIME IN YUGOSLAVIA

MESTO/VENUE: Kinoteka, Kosovska 11
DATUM/DATE: 16.3.2018.
VREME/TIME: 19:30

Hubert Butler i Rebecca West

Nakon razgovora sledi projekcija dokumentarca: „Hubert Butler: Svedok budućnosti” LINK

Po prvi put u Srbiji, Kris Agi (Chris Agee) i Ejdan Omali (Aidan O’Malley) prodiskutovaće u tandemu o dva najznačajnija pisca koja su se bavila Jugoslavijom – o Hjubertu Batleru (Hubert Butler 1901-1991) i Rebeki Vest (Rebecca West 1892–1983). Ovo dvoje pisaca – jedan Irac i jedna Engleskinja, ponudili su nam specifične poglede na međuratnu i ratnu Jugoslaviju. Diskusija će biti uvod za projekciju značajnog književnog i istorijskog filma o ovom esejisti.

Ejdan Omali (Aidan O’Malley) predaje na Odeljenju za engleski jezik na Univerzitetu u Rijeci. Autor je mnogih radova o Hjubertu Batleru, kao i nekoliko monografija eseja o irskoj kulturi i književnosti.

Kris Agi (Chris Agee) (1956) je pesnik i esejista. Trenutno je urednik najznačajnijeg književnog časopisa Irish Pages. Živi na relaciji između Irske, Škotske i Hrvatske.

Hubert Butler and Rebecca West

Followed by screening of the documentary
“Hubert Butler: Witness to the Future” LINK

For the first time in Serbia, Chris Agee and Aidan O’Malley discuss in tandem two of the greatest English-language writers on Yugoslavia, Hubert Butler (1901-1991: whose work focused on Croatia) and Rebecca West (1892 – 1983: whose work focused on Yugoslavia). Together these two writers – one Irish, one English – offer discerning outside perspectives on interwar and wartime Yugoslavia. A fascinating introduction to the major literary and historical film that follows.

Aidan O’Malley teaches in the English Department of the University of Rijeka. He has written extensively on Hubert Butler, and is the author of several monographs and many scholarly essays on Irish literature and culture.

Chris Agee (b 1956) is a poet and essayist. He is currently the Editor of Irish Pages, Ireland’s premier literary journal, and its imprint, The Irish Pages Press (www.irishpages.org). He divides his time between Ireland, Scotland and Croatia, and lives in Belfast.


Serbian Cavalry

GOLGOTA SRBIJE / SERBIAN CAVALRY

MESTO/VENUE: Kinoteka, Kosovska 11
DATUM/DATE: 15.3.2018.
VREME/TIME: 20:30
KARTE/TICKETS: 350

Golgota Srbije je istorijski dokumentarni film o promenljivoj sudbini srpske nacije tokom Prvog svetskog rata (1914 -1918).

Ovaj film se smatra umetničkim delom i najboljim dokumentarnim filmom snimljenim u Kraljevini Jugoslaviji, i okarakterisan je kao kinematografsko delo od izuzetnog istorijskog i kulturnog značaja.

Kroz film nas vode citati istaknutih državnika, istoričara, i vojnih posmatrača tokom ratnih dešavanja na Balkanu. U nedostatku originalnog dokumentarnog materijala izgubljenog u toku rata, neke scene su naknadno rekonstruisane. U filmu takođe možemo čuti i irsku koračnicu iz Prvog svetskog rata „It’s a long way to Tipperary”.

Prva projekcija filma zakazana je 1940 godine, ali je u međuvremenu film zabranjen, jer su cenzori smatrali da bi mogao negativno da utiče na odnose sa stranim zemljama. U avgustu iste godine film je prikazan sa velikim uspehom, uz nekoliko izbačenih scena. Materijal je obnovljen sedamdesetih godina, ali je po drugi put prikazan tek 24. februara 1992. godine u Sava centru.

The Cavalry of Serbia or Balkans Burning is an epic historical documentary film about the mixed fortunes of the Serbian nation during the Great War, 1914 – 1918.

It is considered a work of art and the best documentary film made in the Kingdom of Yugoslavia, and has been authenticated as a cinematographic work of exceptional historical & cultural significance.

The film uses explanatory titles from quotations of eminent statesmen, historians, and military observers describing wartime events in the Balkans. Due to a lack of original documentary material (lost during the war) some scenes were reconstructed later. There is also a rousing rendition of the Irish WWI morale boosting & marching song, “It’s a long way to Tipperary”.

The documentary was first scheduled for a premiere in 1940, but was banned because censors conidered it potentially damaging with foreign countries. In August of that year, The Calvary of Serbia—originally titled Balkans Burning, was screened with great success, though with some scenes removed. In the 1970s the material was restored, but it wasn’t until February 24th 1992 that a second screening took place in the Sava Center.


Salonika Front

PREDAVANJA: ISTORIJA / LECTURES: HISTORY

MESTO/VENUE: Dom Vojske, Braće Jugovića 19
DATUM/DATE: 14.3.2018.
VREME/TIME: 13:00 – 17:00
KARTE/TICKETS: Besplatne / Free

SRBIJA-IRSKA

Naziv predavanja

„Zaboravljeni front. Irska, Srbija i Solunski front. Manje nacije i periferija u Prvom svetskom ratu.”

„Flora Sends i njeno učešće u Prvom svetskom ratu.”

„Srpska vojska na Solunskom frontu”

 

Beogradski irski festival i Ministarstvo odbrane Republike Srbije obeležavaju stogodišnjicu proboja Solunskog fronta i kraj Prvog svetskog rata.

Iako ova istorijska epizoda ima veliki značaj za Srbiju, ostala je zanemarena u očima zapadne istoriografije. Upravo u rovovima Solunskog fronta srpski i irski saborci borili su se ne samo protiv neprijatelja, nego i protiv čežnje za domom i prepuštenosti zaboravu. Tri istaknuta istoričara, jedan irski i dva srpska, Dr. Conor Mulvagh, Dr. Danilo Šarenac i Puk.Dr. Slobodan Đukić predstaviće nam u svojim predavanjima kako je to bilo živeti, boriti se i umirati u rovovima Solunskog fronta.

Flora Sandes

Flora Sends (Flora Sandes) Britanka, rođena u irskoj porodici 22. januara 1876. godine, bila je jedina žena bitansko-irskog porekla koja je zvanično služila kao vojnik u Prvom svetskom ratu. U početku je bila volonter za St John Ambulance, ali kada je stigla u Kraljevinu Srbiju, usred ratne pometnje, zvanično se priključila vojsci Srbije. Uskoro je bila unapređena u čin kapetana. Njene ratne zasluge bile su tolike da je 2009. godine, jedna ulica u Beogradu ponela njeno ime.

Dr. Conor Mulvagh je predavač Irske istorije na University College Dublin (UCD). Trenutno istražuje istoriju UCD tokom irske revolucije. Dr. Mulvagh predaje na temu sećanja i komemoracije, kao i istoriju Britanije i Irske u 19. i 20. veku.

Dr. Danilo Šarenac je naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju u Beogradu. Pripada grupi mlađih srpskih istoričara sa bogatim međunarodnim iskustvom. Diplomu je stekao na Univerzitetu u Beogradu, zvanje mastera na Univerzitetu u Budimpešti a doktorat ponovo na Univerzitetu u Beogradu.

Pukovnik Dr. Slobodan Đukic “Srpska vojska na Solunskom frontu“

Projekcija dokumentarnog filma “Golgota Srbije” LINK

IRELAND-SERBIA

Lecture Titles

“The Forgotten Front. Ireland, Serbia, and the Salonika Campaign; smaller nations and peripheries in the First World War”

“Flora Sands and her participation in WWI”

“The Serbian Army at the Salonika Front“

 

Belgrade Irish Festival and the Serbian Ministry of Defence mark the 100th anniversary of the Allied offensive and breakthrough at the Salonika Front and the end of the Great War. Although this historical episode has major historical significance for Serbia it remained neglected in the eyes of Western historiography. It was in trenches at Salonika Front where Serbian and Irish comrades-in-arms fought together against, not only the physical enemy, but against homesickness and sense of being nearly forgotten. Three prominent historians, one Irish and two Serbian, Dr. Conor Mulvagh, Dr. Danilo Šarenac and Col. Dr. Slobodan Đukić in their lectures will introduce us to the period and bring us closer to how it was to live, fight and sometimes die in the trenches of Salonika front.

Flora Sandes

Flora Sandes was a British woman born to an Irish family on the 22nd of January 1876. She was the youngest daughter of Samuel Dickson Sandes, a former rector of Whitchurch, County Cork, and Sophia Julia née Besnard. Sands was the only British/Irish woman to officially serve as a soldier in the First World War. She was initially a St. John Ambulance volunteer, but when she travelled to the Kingdom of Serbia she was formally enrolled in the Serbian Army due to the confusion of the war. She soon found herself subsequently promoted to the rank of Sergeant Major, and after the war, to Captain. So great were her deeds in the Serbian Army that, in 2009, to honour her memory, a street was named after her in Belgrade.

Dr. Conor Mulvagh is a lecturer in Irish History at University College Dublin (UCD) with a special responsibility for the decade of the centenaries. He is currently specialising in the Irish revolutionary decade (1912-1923). Dr. Mulvagh lectures on memory and commemoration as well as on nineteenth and twentieth century Irish and British history.

Dr. Danilo Šarenac is a Research Associate at Institute of Contemporary History, Belgrade (naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda). Dr. Šarenac belongs to the cohort of younger Serbian historians with rich international experience. He got his BA at University of Belgrade, MA at Central European University in Budapest and PhD again at University of Belgrade.

Colonel Dr. Slobodan Đukic “Serbian Army at the Salonika Front“

Screening of documentary Serbian Cavalry -Thursday LINK